Definicja coachingu

Coaching ma tyle definicji, ilu jest Coachów. Ogólnie jest to proces, w którym w wyniku zaplanowanych rozmów Klienta z Coachem, Klient odkrywa swój potencjał, rozwiązuje swoje problemy, wyznacza sobie cele i dąży do ich realizacji.

Podczas coachingu to Klient wybiera o czym chce rozmawiać, a Coach poprzez słuchanie i zadawanie pytań skłaniających do głębokich przemyśleń pomaga Klientowi zrozumieć siebie, swoje zachowania, precyzyjnie określić cele i sposoby ich realizacji. Coach nie daje gotowych rozwiązań i nie doradza. W procesie coachingu rolą Coacha jest zadawanie pytań, które doprowadzą Klienta do odszukania w sobie odpowiedzi i rozwiązań, ponieważ Klient posiada wszelkie zasoby i potencjał do poradzenia sobie z nimi. Coach towarzyszy Klientowi w przebyciu podróży z miejsca w którym jest obecnie, do miejsca w którym chce być – czyli do miejsca, do którego zmierza.

Międzynarodowa federacja zrzeszająca coachów ICF (International Coach Federation) definiuje coaching jako „interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności”.

Źródło: http://icf.org.pl/pl79,coaching.html

Share