Coaching kariery

Coaching kariery jest powiązany z doradztwem zawodowym ale nim de facto nie jest. Coach nie doradza Klientowi, ale pomaga mu odkryć jego własne umiejętności, kwalifikacje, mocne strony i obszary do rozwoju oraz to na ile obecna rola zawodowa jest zgodna z jego życiowymi wartościami i aspiracjami zawodowymi.

Coaching pozwala sprecyzować Klientowi gdzie jest obecnie i gdzie chciałby być – co chciałby robić, co dla niego jest ważne w pracy, jak może w lepszym stopniu wykorzystać swoje mocne strony.

Dla kogo coaching kariery?

  • osób stojących przed wyborem kierunku rozwoju, studiów, praktyk, staży, pierwszej pracy, czyli tych, którzy stoją na początku swojej drogi zawodowej i chcą świadomie, w zgodzie ze sobą i swoimi predyspozycjami nią pokierować,
  • stoją przed znaczącymi zmianami, decyzjami zawodowymi, powrotem do pracy po dłuższej nieobecności,
  • utraciły pracę, chcą odzyskać pewność siebie i motywację do działania.

Dzięki coachingowi kariery:

  • Klient staje się bardziej świadomy swoich umiejętności i zasobów,
  • precyzuje swoje cele zawodowe a także jakie umiejętności, cechy, wiedzę potrzebuje zdobyć aby je osiągnąć,
  • uświadamia sobie zgodność swoich celów zawodowych z samym sobą – swoimi wartościami i resztą swojego życia,
  • zwiększa swoją satysfakcję z pracy i zadowolenie z własnego rozwoju zawodowego.

 

Share