Analiza Extended Disc

Kwestionariusz analizy indywidualnej Extended Disc to zaawansowane narzędzie psychometryczne służące do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów osoby badanej. Kwestionariusz został opracowany na podstawie typów psychologicznych Junga. Narzędzie to opisuje naturalny styl zachowania, sposób podejmowania decyzji, mocne strony badanego, to co motywuje i demotywuje daną osobę do działania. Narzędzie to wskazuje także potencjalne obszary do rozwoju. Pozwala zatem budować świadomość badanego o tym „jaki jestem” a także jaki preferuję styl zachowań w obecnej sytuacji zawodowej/życiowej.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 10 minut – zwykle odbywa się w formie elektronicznej, jest także możliwość wypełnienia go w formie papierowej. Każda osoba badana otrzymuje:

  • Raport w formie wydruku,
  • Godzinną sesję feedback’ową – czyli godzinną sesję informacji zwrotnej, na której zostają omówione wyniki Analizy Indywidualnej Extended Disc.

Posiadam certyfikat, który uprawnia mnie do samodzielnego korzystania z narzędzi diagnostycznych Extended DISC oraz przekazywania informacji zwrotnej moim Klientom. Dyplom

Share