Coaching dla biznesu

Coaching w biznesie jest jedną z najbardziej efektywnych form wspierania idywidualnego rozwoju pracowników, najczęściej uzupełniającą działania szkoleniowe. W coachingu biznesowym pracuje się w relacji jeden na jeden, nad rozwojem określonych kompetencji zawodowych u danego Klienta (Pracownika), przydatnych – a raczej niezbędnych na danym stanowisku pracy oraz dla efektywności firmy.

Coaching biznesowy najczęściej stosuje się w odniesieniu do kluczowych pracowników  firmy, od których zależy efektywność organizacji. Przyjmuje się, że Klientami coachingu biznesowego są najczęściej przedstawiciele Zarządu, Dyrektorzy Zarządzający, Managerzy, wąsko wyspecjalizowani specjaliści oraz sami przedsiębiorcy.

Potocznie mówi się, że im wyżej na szczeblach drabiny organizacyjnej zastosuje się coaching, tym lepsze osiąga się efekty w odniesieniu do całej organizacji. Czasami firmy decydują się także na zastosowanie coachingu dla pracowników z grupy High Potentials czyli w ramach programu Zarządzania Talentami – wierząc, że inwestycja w rozwój osób o najwyższym potencjale rozwojowym dla firmy szybko im się zwróci.

Coaching biznesowy można stosować zarówno w odniesieniu do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, jak i do mikro przedsiębiorstw i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Międzynarodowa federacja zrzeszająca coachów ICF (International Coach Federation) definiuje coaching jako „interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności”. Źródło: http://icf.org.pl/pl79,coaching.html

Share