Coaching zespołu

Skuteczność organizacji, zwłaszcza w branżach opierających się na pracy projektowej, w dużej mierze zależy od efektywności zespołów. Coaching zespołowy opiera się na zasadzie synergii czyli wartości dodanej do pracy poszczególnych jednostek w zespole – tym, czego wszyscy członkowie zespołu działając indywidualnie nie byliby w stanie zrealizować. Coaching zespołowy przeznaczony jest dla zespołów projektowych, oraz wszystkich tych grup które mają kluczowy wpływ na efektywność danej firmy.

W coachingu zespołowym – Klientem staje się zespół, dla którego Sponsor określa precyzyjne cele i oczekiwania. Wartością dodaną coachingu zespołu jest też to, że członkowie zespołu integrują się wokół wspólnych celów, są bardziej zmotywowani do działania i zaangażowani w pracę.

 Wyniki coachingu zespołowego to najczęściej:

  • zgrany, efektywnie współpracujący zespół, mający wspólną wizję i strategię działania,
  • zespół, który poprzez lepszą komunikację, dostrzega nowe możliwości, sprawniej rozwiązuje złożone problemy i uczy się przeformułowywać problemy na cele,
  • zintegrowany zespół, wspólnie wyznaczający sobie cele uzyskuje wyższe wyniki, zwiększając efektywność działania całej firmy.

 Jak przebiega coaching zespołowy?

Coaching zespołowy odbywa się na wspólnych spotkaniach zespołu, najczęściej specjalnie organizowanych na potrzeby procesu coachingowego. Spotkania odbywają się co dwa – trzy tygodnie. Każda z sesji coachingowych trwa około 3 godzin i wymaga obecności wszystkich członków zespołu.

Czas trwania całego procesu oraz jego koszt ustalany jest indywidualnie, w zależności od oczekiwań Sponsora i potrzeb zespołu.

Share