×

* pola obowiązkowe

** dodanie/zgłoszenie witryny www


Przestrzeganie zasad BHP

Zasady BHP zapobiegają urazom i chorobom związanym z wykonywaniem określonych czynności w miejscu pracy. Jako właściciel zarówno małej, jak i dużej firmy masz obowiązek poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy wobec swoich pracowników. Zakres zasad BHP zależy od wielkości firmy i zagrożeń w danym miejscu. Ogólnie rzecz biorąc, małe przedsiębiorstwo może określić swoją politykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opisać swój program na kilku stronach. Poniższe kroki skupiają się na podstawach mniej formalnego programu dla mniejszych firm:

Stworzenie planu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Jako pracodawca musisz identyfikować zagrożenia w miejscu pracy i podejmować wszelkie kroki w celu ich wyeliminowania lub zminimalizowania. Opracuj plan bezpieczeństwa. Powiedz pracownikom, co zrobisz, aby zapewnić im bezpieczeństwo i czego od nich oczekujesz. Upewnij się, że pracownicy mają dostęp do apteczki pierwszej pomocy.

bezpieczeństwo w pracy

Sprawdzenie miejsca pracy

Regularnie sprawdzaj cały sprzęt i narzędzia, aby upewnić się, że są one dobrze utrzymane i bezpieczne w użyciu. Sprawdzaj również miejsca przechowywania, przestrzegając procedur BHP. Czy pudła w magazynie są ułożone w bezpieczny sposób? Czy Twoi pracownicy są poinstruowani, jak podnosić ciężkie towary bez narażania się na obrażenia? Czy Twoi pracownicy wiedzą, gdzie znajduje się wyjście pożarowe oraz miejsce zbiórki do ewakuacji?

Szkolenie pracowników

Niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie z zakresu przepisów BHP wszystkich pracowników, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko potencjalnych urazów związanych z pracą. Ważne jest także nadzorowanie pracowników w celu upewnienia się, że wykorzystują oni wiedzę zdobytą w czasie szkolenia BHP do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania swojej pracy. Nie zapewniając pracownikom odpowiedniego szkolenia, nie tylko narażasz ich bezpieczeństwo, ale również ponosisz odpowiedzialność za wypadek, który może mieć poważne konsekwencje.

Prowadzenie otwartego dialogu

Regularnie przeprowadzaj spotykania z personelem oraz omawiaj kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zachęcaj ich do dzielenia się swoimi pomysłami i przemyśleniami na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa.

Dochodzenie w sprawie wypadków

Nawet jeśli incydent nie spowoduje poważnego urazu, należy przeprowadzić dochodzenie w sprawie wypadku, aby ustalić, dlaczego do niego doszło, co pomoże podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że się to nie powtórzy.

Prowadzenie rejestrów

Przechowuj dokumentację wszystkich działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, kontroli, dochodzeń w sprawie incydentów i szkoleniami BHP. Informacje te mogą pomóc w identyfikacji procedur pracy.

Uczynienie z poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy kluczowej części biznesu

Bezpieczeństwo w miejscu pracy powinno być przemyślane, ponieważ jest tak samo ważne, jak obsługa klienta, kontrola zapasów i planowanie finansowe. Zaangażowanie na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa ma sens biznesowy, dlatego, że jest to jedyny sposób ochrony największych zasobów - ludzi.

KOMENTARZE:
• Marek
http://www.specpozkrakow.pl/ | 2019-09-20

Kto nie przestrzega zasad BHP stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie ale również dla współpracowników.