×

* pola obowiązkowe

** dodanie/zgłoszenie witryny www


Szkolenia - zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele jest techniką kompleksową, zorientowaną na wyniki, możliwą do wykorzystania nie tylko w organizacjach przemysłowych, ale także w instytucjach publicznych. Zgodnie z tą koncepcją kierownik wraz z podwładnymi systematycznie określa cele osobiste i zespołowe. Cele powinny mieć umiarkowany stopień trudności, być uzasadnione, a jednocześnie takie, aby pracownik był skłonny zaakceptować i zaangażować się w ich realizację. Nagrody muszą być bezpośrednio związane i równoważne z celami osiągniętymi przez pracownika.

Technika ta pomaga menedżerom w dopasowaniu nagród do indywidualnych potrzeb pracowników, wyjaśnia oczekiwania oraz zapewnia sprawiedliwość w nagradzaniu. Zapoznać się z nią bliżej można podczas specjalnego szkolenia, w którym wziąć udział mogą zarówno właściciele firm, jak i pracownicy.

zarządzanie grupą

Zalety szkolenia - zarządzanie przez cele:

Właściwie wprowadzone po szkoleniach, zarządzanie przez cele przenika całą organizację, umożliwiając znaczną poprawę w planowaniu krótko i długoterminowym oraz, być może przede wszystkim, skupienie się na działaniach istotnych z punktu widzenia sukcesu firmy jako całości. Pozwala to artykułować oczekiwania pracodawcy wobec pracowników i ich egzekwowanie. Prowadzi to do optymalizacji struktury organizacyjnej.

Szkolenia z zarządzania o przez cele zapewniają skuteczne procedury monitorowania stopnia wdrożenia, pozwalają na korekty i poprawę wyników pracy poszczególnych pracowników. Jedną z najważniejszych korzyści jest bardziej sprawiedliwa ocena oparta na obiektywnych kryteriach, a co za tym idzie, bardziej adekwatne wynagradzanie. W dłuższej perspektywie element uczestnictwa w procesie decyzyjnym może znacząco zwiększyć motywację jednostki i przekonanie, że wykonując swoje obowiązki, nabywa własne aspiracje.


KOMENTARZE:
• Rafał
http://www.modernarea.pl/szkolenia/delegowanie-zadan/ | 2019-09-20

Ciekawa metoda zarządzania. Spróbuję wdrożyć klika przedstawionych pomysłów w mojej firmie.