Jaka jest rola Asesora na sesji Development Center

Dwa dni temu miałam przyjemność uczestniczyć w sesji Development Center jako Asesor. Sesja organizowana była dla pracowników szczebla managerskiego – dyrektorów, kierowników i naczelników dużej państwowej spółki akcyjnej. Doświadczenie było o tyle cenne, że w sesji uczestniczyło aż 12 Uczestników i 8 Asesorów. W kontekście tego doświadczenia i pytań na podstawie czego tworzone są oceny podczas sesji, postanowiłam przypomnieć na czym polega rola Asesora w Development Center:

 • obserwacja dotyczy zachowań uczestników w ściśle określonych sytuacjach, zdefiniowanych wcześniej na podstawie ściśle określonych kryteriów
 • obserwowane są zachowania uczestników – nie są oceniani uczestnicy jako osoby
 • uczestnicy mają okazję sprawdzić się w zadaniach wykraczających poza ich dotychczasowe ramy pracy oraz w różnorodnych typach zadań (grupowe, symulacje, indywidualne)
 • obserwacji dokonuje się na podstawie ściśle określonych kryteriów – wybranych kompetencji, które są ściśle opisane pod względem definicji, wskaźników behawioralnych świadczących o ich występowaniu oraz określonej skali – natężeniu kompetencji, które może wystąpić
 • Asesorzy zapisują wypowiedzi i zachowania Uczestników których obserwują, tak aby w raportach z sesji móc poprzeć swoje obserwacje cytatami i faktami świadczącymi o występowaniu kompetencji
 • dokłada się wszelkich możliwych starań aby obserwacje były obiektywne, jeden asesor obserwuje dwóch uczestników, a każdy z uczestników jest obserwowany w różnych zadaniach przez więcej niż jednego Asesora
 • sesje Development Center w odróżnieniu od Assessment Center mają na celu dostrzeżenie nie tylko stopnia posiadania określonych kompetencji ale także określenia potencjału uczestnika i określeniu kierunku rozwojowego
 • po zakończeniu sesji odbywa się kilkugodzinne spotkanie Asesorów, które ma na celu uwspólnienie obserwacji Asesorów i przełożenie zaobserwowanych zachowań na wcześniej określone wskaźniki – dzięki temu, dokonana ocena jest wypadkową obserwacji wielu osób i jest bardziej obiektywna
 • każdy Asesor ma za zadanie utworzyć raporty dotyczące ujawnionych kompetencji przez Uczestników, których obserwował a następnie raporty te są jeszcze sprawdzane przez Asesora prowadzącego całą sesję
 • na samym końcu pozostaje jeszcze udzielenie informacji zwrotnej Uczestnikom sesji w sposób motywujący dla Uczestnika i zachęcający go do podjęcia działań rozwojowych.

Tak więc po ostatniej sesji, pozostało mi zebrać moje notatki i rozpocząć pisanie raportów o zachowaniu Uczestników oraz wkrótce przekazać im informację zwrotną.  Mam nadzieję, że informacja zwrotna z Development Center będzie dla nich cennym źródłem informacji i pozwoli na rozpoczęcie pracy nad obszarami do rozwoju.

Pytania dla Ciebie:

 1. Co chciałbyś wiedzieć na temat Development Center?
 2. Czy uczestniczyłeś kiedyś w sesji Development Center? Jeśli tak jakie masz wrażenia dotyczące całej sesji i roli Asesorów?
 3. Co uważasz na temat przydatności Development Center w procesie określania poziomu kompetencji i kierunków rozwojowych?
 4. A może Development Center potrzebny jest w Twojej firmie? 🙂

  freeimages.co.uk workplace images

  freeimages.co.uk workplace images