Jeden cel – wiele dróg jego osiągnięcia! Jaka jest twoja droga?

Czasami pojawiają się podobne cele, pojawiające się w życiu różnych ludzi. Gdy cel jest już wyznaczony – powstaje pytanie, czy jest tylko jedna droga jego osiągnięcia? Czy wszyscy musimy iść tą samą drogą? Czy można osiągnąć ten sam cel różnymi sposobami?

one-way-street-95474_640Jakiś czas temu uczestniczyłam jako Asesor w sesji badania kompetencji metodą Development Center w konwencji outdoor. Zadania były tak zaprojektowane, by badać między innymi współpracę w grupie. Jedno z zadań w założeniu miało pokazywać jak dwie grupy nawiążą współpracę przy instrukcji rywalizowania a później kooperacji. Zadanie polegało na zbudowaniu przeprawy z desek – miało swoją napisaną instrukcję i oczekiwany scenariusz – czyli teoretycznie jedyny sposób w jaki udałoby się osiągnąć cel. Podczas samej sesji okazało się, że cel został osiągnięty – ale żadna z czterech grup nie wykorzystała ostatecznie założonego scenariusza! Wszyscy wymyślili swoje rozwiązania – mniej lub bardziej skuteczne, ale doprowadzające grupę do osiągnięcia celu. Co więcej, wszystkie ich zachowania ujawniały badaną kompetencję – współpracę w grupie!

Kolejnego z ciekawych odkryć dokonałam siedząc niedawno z moją przyjaciółką przed komputerem i przygotowując pisma dla jednego z urzędów. Obydwie w miarę biegle posługujemy się Wordem, dlatego pewnie zareagowałyśmy zdziwieniem, gdy okazało się że każda z nas używa właściwie innych funkcji i innych skrótów klawiszowych – a pomimo to, obydwie działamy szybko i skutecznie. I nie można powiedzieć, która z nas robi to lepiej. Pewnie, gdyby posadzić obok nas jeszcze ze dwie inne osoby, każdy edytowałby tekst za pomocą innych narzędzi w tym samym edytorze tekstu.

Co pokazują te dwie sytuacje?

Każdy ma prawo iść własną drogą!

Co więcej – nikt nie powiedział że najprostszą i najkrótszą. Ostatecznie to my decydujemy o tym, co chcemy osiągnąć, którą drogą i w jakim tempie. A może się okazać, że nasza droga, pomimo że inna od wszystkich, będzie tak samo skuteczna i doprowadzi nas do celu.

Jaka jest rola Asesora na sesji Development Center

Dwa dni temu miałam przyjemność uczestniczyć w sesji Development Center jako Asesor. Sesja organizowana była dla pracowników szczebla managerskiego – dyrektorów, kierowników i naczelników dużej państwowej spółki akcyjnej. Doświadczenie było o tyle cenne, że w sesji uczestniczyło aż 12 Uczestników i 8 Asesorów. W kontekście tego doświadczenia i pytań na podstawie czego tworzone są oceny podczas sesji, postanowiłam przypomnieć na czym polega rola Asesora w Development Center:

 • obserwacja dotyczy zachowań uczestników w ściśle określonych sytuacjach, zdefiniowanych wcześniej na podstawie ściśle określonych kryteriów
 • obserwowane są zachowania uczestników – nie są oceniani uczestnicy jako osoby
 • uczestnicy mają okazję sprawdzić się w zadaniach wykraczających poza ich dotychczasowe ramy pracy oraz w różnorodnych typach zadań (grupowe, symulacje, indywidualne)
 • obserwacji dokonuje się na podstawie ściśle określonych kryteriów – wybranych kompetencji, które są ściśle opisane pod względem definicji, wskaźników behawioralnych świadczących o ich występowaniu oraz określonej skali – natężeniu kompetencji, które może wystąpić
 • Asesorzy zapisują wypowiedzi i zachowania Uczestników których obserwują, tak aby w raportach z sesji móc poprzeć swoje obserwacje cytatami i faktami świadczącymi o występowaniu kompetencji
 • dokłada się wszelkich możliwych starań aby obserwacje były obiektywne, jeden asesor obserwuje dwóch uczestników, a każdy z uczestników jest obserwowany w różnych zadaniach przez więcej niż jednego Asesora
 • sesje Development Center w odróżnieniu od Assessment Center mają na celu dostrzeżenie nie tylko stopnia posiadania określonych kompetencji ale także określenia potencjału uczestnika i określeniu kierunku rozwojowego
 • po zakończeniu sesji odbywa się kilkugodzinne spotkanie Asesorów, które ma na celu uwspólnienie obserwacji Asesorów i przełożenie zaobserwowanych zachowań na wcześniej określone wskaźniki – dzięki temu, dokonana ocena jest wypadkową obserwacji wielu osób i jest bardziej obiektywna
 • każdy Asesor ma za zadanie utworzyć raporty dotyczące ujawnionych kompetencji przez Uczestników, których obserwował a następnie raporty te są jeszcze sprawdzane przez Asesora prowadzącego całą sesję
 • na samym końcu pozostaje jeszcze udzielenie informacji zwrotnej Uczestnikom sesji w sposób motywujący dla Uczestnika i zachęcający go do podjęcia działań rozwojowych.

Tak więc po ostatniej sesji, pozostało mi zebrać moje notatki i rozpocząć pisanie raportów o zachowaniu Uczestników oraz wkrótce przekazać im informację zwrotną.  Mam nadzieję, że informacja zwrotna z Development Center będzie dla nich cennym źródłem informacji i pozwoli na rozpoczęcie pracy nad obszarami do rozwoju.

Pytania dla Ciebie:

 1. Co chciałbyś wiedzieć na temat Development Center?
 2. Czy uczestniczyłeś kiedyś w sesji Development Center? Jeśli tak jakie masz wrażenia dotyczące całej sesji i roli Asesorów?
 3. Co uważasz na temat przydatności Development Center w procesie określania poziomu kompetencji i kierunków rozwojowych?
 4. A może Development Center potrzebny jest w Twojej firmie? 🙂

  freeimages.co.uk workplace images

  freeimages.co.uk workplace images